برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع تحقیق c (3496)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (3492)

فصل سوم: بررسی طیفسنجی 31P NMR و 27Al NMR محلولهای آلومینوفسفات در محیطهایآبی و الکلی 313-1- کلیات 323-2- بخش تجربی 373-2-1- مواد و روش تهیۀ محلولها 373-2-2- دستگاهوری 383-3- بحث و نتیجهگیری 403-3-1- بررسی طیفهای ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3491)

2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. 15 2-1-8- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 2-1-9- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………16 2-1-10- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..19 2-1-11- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-1-12- ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (3490)

2-3-2-6- میدان دوتایی182-3-3- آیین‌نامه ایران192-3-3-1- میدان‌های تداخلی192-3-3-1- میدان‌های تقدمی192-4- کاربردهای بالقوه میدان192-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید202-4-2- مراکز شهر202-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک202-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک202-4-5- مدارس202-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک212-4-7- هندسه ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3489)

3-3-10- تأثیر دوام بار ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 383-3-11- نسبت افزایش بار ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 393-4- بررسی روابط تنش-کرنش …………………………………………………………………………………………………………………………. 403-4-1- خط حالت بحرانی خاک (معادله ترزاقی) ………………………………………………………………………………………………… 403-5- مقاومت برشی خاکها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 413-5-1- معرفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 413-5-2- اهمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 463-5-3- ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3488)

٣-٣-٣-۴ شبه برنامه روش بهینه سازى تجمعى ذره استاندارد40٣-٣-٣-۵ بررسى ضریب وزن و ضرایب یادگیرى41٣-٣-۴ الگوریتم ترکیبى ژنتیک و تجمعى ذره42٣-٣-۴-١ الگوریتم ترکیبى HGAPSO43٣-٣-۴-٢ روش ترکیبى GAPSO43٣-۴ روشهاى بهینهسازى چند هدفى45٣-۴-١ روش بهینهسازى مرتب سازى ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله c (3487)

6-3 حل معادلات63فصل هفتم: ارائه نتایج7-1 مقدمه677-2 صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری677-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت707-4 بررسی انتقال حرارت837-5 بررسی انتقال جرم88فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات8-1 نتیجه‌گیری938-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده95فهرست منابع96پیوست‌ها100فهرست جدول‌ها شما ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3486)

1-7-3 ترکیب مواد لازم برای تهیه الیاف شیشه———————————————– 21 1-7-4 فرآیند ساخت الیاف شیشه——————————————————— 221-7-5 پارچه های ساخته شده از الیاف شیشه————————————————- 241-7-6 مزایای چندسازه های بسپاری تقویت شده با الیاف شیشه————————————-241-7-7 معضلات چند سازه ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3485)

دانشکده علوم زراعیپایان نامه دوره دکتری در رشته اصلاح نباتاتموضوع:بررسی تنوع آللی ژنهای کاندیدای تحمل به تنش شوری در ارقام جو اساتید راهنما:دکتر نادعلی بابائیان جلوداردکتر سید مجتبی خیام نکوئیاساتید مشاور:دکتر محسن مردیدکتر بابک ناخدانام ادامه مطلب…